X

Charita Ostrava

HOSPICOVÁ PORADNA

Hospic není jen místo. Je to hlavně myšlenka a přístup

Jsme zde, abychom vám pomohli
Pomoc nemocným
Půjčovna kompenzačních pomůcek

Můžete si vypůjčit: mechanický vozík, chodítka, sprchovací vozík, sedák do vany, toaletní židle, sedák do vany, polohovací postel, odsávačka, nadstavba na WC, Bio lampa, antidekubitní matrace a další pomůcky.

Zásady služby

Vzdělávání
Kurz péče onemocného

Naši pracovníci ám poskytnou praktické informace, jak se starat o nemocného v domácím prostředí.

Naše poslání

Poradenství
Starost o nemocného

Poskytneme vám psychologickou, sociální a duchovní pomoc a provázení uživatelů, kteří se ocitli v tíživé (obtížné) životní situaci v souvislosti s těžkým onemocněním a umíráním blízké osoby či své ve zdravotnickém zařízení, léčebně dlouhodobě nemocných, hospicovém zařízení nebo domácí péči apod. .

Příběh klientů

ZÁSADY SLUŽBY

Pomáháme na cestě
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP K UŽIVATELI A SVOBODNÉ ROZHODOVÁNÍ

Poskytované služby Charitní hospicovou poradnou vychází z individuálně vyslovených potřeb uživatele a umožňují uživatelům uplatňovat vlastní vůli a vyjádřit vlastní přání ve vztahu ke způsobu a procesu poskytování odborného poradenství. Respektujeme uživatele a jeho právo samostatně rozhodnout ve všech fázích poradenského procesu o ukončení či přerušení konzultace a dalšího setkávání.

ANONYMITA

V rámci poskytovaných poradenských služeb Charitní hospicovou poradnou respektujeme právo a přání uživatele nesdělovat osobní údaje.

SAMOSTATNOST

V rámci poradenství podporujeme uživatele k využívání svého potenciálu a svého nejbližšího okolí v řešení obtížných situacích, ve kterých se může nacházet. Podporujeme uživatele v přebírání odpovědnosti za své rozhodnutí. Mobilizujeme uživatele ve využívání jeho opěrné sociální sítě (social network).

PARTNERSTVÍ

Ke každému uživateli přistupujeme jako k partnerovi, vztah mezi pracovníkem a uživatelem je partnerský, a to především z důvodu toho, že uživatel je svébytná osobnost. Pokud daná krizová situace vyžaduje jiný přístup (např. direktivní) je využit pouze po dobu nezbytně nutnou pro překonání dané situace.

HOLISTICKÉ ZAMĚŘENÍ

Poskytování služby se zaměřuje na uživatele jako na celek. Respektujeme uživatelovy bio-psycho-sociální a spirituální potřeby. Služby, které zabezpečujeme, jsou poskytovány odbornými pracovníky (sociální pracovník, psycholog, lékař, duchovní, pastorační asistent).

PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD

Na základě křesťanských zásad nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi; nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje; v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí, i když on sám se už nedokáže přijmout a všichni ostatní jej už odepsali.

!----------------->

PODÍVEJTE SE NA PŘÍBĚH NAŠICH KLIENTŮ

Pro přehrání klikněte

POSLÁNÍ

Posláním Charitní hospicové poradny je poskytovat základní a odborné sociální poradenství, doprovázení, psychologickou a duchovní pomoc, poradenství v oblasti zdravotnické péče a zdravotního stavu, případně vzdělávání a to uživatelům, kteří jsou těžce nemocní či v terminálním stádiu svého života, uživatelům, kteří pečují o těžce nemocnou či umírající blízkou osobu nebo pro uživatele, kterým blízká osoba zemřela. Služby poskytujeme také dalším zájemcům z řad veřejnosti a těm, kteří mají zájem působit jako dobrovolníci u těžce nemocných nebo umírajících. Smyslem poskytovaných služeb je prevence vzniku krize z úmrtí blízkého člověka, umožnění bezpečného truchlení, doprovázení blízkých osob pečujících o umírajícího a také doprovázení umírajícího, pomoc při zajištění lidské důstojnosti v posledních chvílích života. Uživatelé mohou získat odbornou podporu a pomoc v obtížné životní situaci či v terminálním stádiu svého života.

Na smrt by nikdo neměl být sám

Na smrt by nikdo neměl být sám,

říká Alexandra Čubová z ostravské hospicové poradny. Na první pohled by nikdo neřekl, že drobná blondýnka z Ostravy může unést tolik, co by nezvládl kdejaký svalnatý chlap. Alexandra Čubová je vedoucí hospicové poradny svatého Lukáše a už patnáct let dokáže doprovázet umírající a jejich blízké tak, aby i tato etapa života pro ně byla důstojná a plná blízkosti.

  • Pacienti nebudou trpět bolestí.
  • Nebudou sami.
  • Bude s nimi zacházeno důstojně.

Poslechněte si celý příběh

 

Easy to use, one-click import and no coding required!

 
 
Few things are designed better

CREATE YOUR OWN GENUINE WEB MASTERPIECE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam ante ex, fermentum vel libero eget interdum semper libero. Curabitur egestas, arcu id tempor convallisceras dignissim, diam vitae ornare molestie, ligula magna imperdiet velit. Lorem ipsum dolor sit amet.

VIEW MORE

 

WHAT OUR CLIENTS SAY

Just from some of our clients

EMAIL US